Tillid


Tillid er godt. . . Kontrol er bedre. . .Dokumentation er brugbart.

Vi tilstræber at tilvejebringe et arbejdsmiljø hvor egenkontrol er en positiv del af arbejdet. Èt er, at man som rengørings-operatør har gjort et godt stykke arbejde, noget andet er, at checke af på et skema, tilføje sin signatur og vide at nu kan man med sindsro lade en anden kontrollere sit arbejde.

Vi kontrollerer os selv, vi kontrollerer hinanden og vi forventer, at kunden i nogen udstrækning kontrollerer os. Hver måned samler vi kontrolskemaer i en dokumentations fil, som kunden kan arkivere og siden fremvise ved Sundhedsstyrelsens kontrolbesøg. . .

Èt er sikkert… der vil ske fejl… Her kommer tilliden ind i billedet. Vi vil tilstræbe at kunden, med god grund, har tillid til, at hvis man påpeger en fejl bliver den rettet så hurtigt som nødvendigt.

client name

Tillid
MAYBE YOU WILL INTEREST

There are no related portfolio found!