Støv


Støv, kommer fra os selv og/eller fra vores husdyr.

Derfor har man, traditionelt, i årevis vidst, at god rengøring måles på hvor meget eller lidt støv man finder. . . og med god grund.

Citat fra NIR (National Infektionshygiejniske Retningslinjer): SSI (Statens Serum Institut)  

 . . . Nogle bakterier tåler indtørring godt og kan overleve i lang tid i støv og indtørret sekret. Dette gælder stafylokokker, clostridier og i udpræget grad tuberkulosebakterier. Ved fugtproblemer og ombygning kan der forekomme smitte med skimmelsvampe, fx Aspergillus. Ved udgravninger omkring hospitaler kan der være risiko for, at Legionella kommer ind i vandsystemet fra den fugtige jord (20). En særlig Legionella-art, Legionella longbeachae, har i udlandet givet sygdom eft er udsættelse for pottemuld og kompost (21). Hvor der er mange mennesker samlet og stor aktivitet, vil luft en indeholde mange partikler, hvoraf en del er bakteriebærende. Det er vist, at antallet af partikler i luft en er af stor betydning for infektionsrisikoen i forbindelse med fx hoft e-alloplastikker (22,23). Det er mindre klart, hvor stor betydning det har i forbindelse med anden kirurgi eller forskellige procedurer på sengestuer.

Forsøg har vist, at sedimenteret støv sjældent bevæger sig højere op end 30 cm over gulvniveau.

client name

Støv
MAYBE YOU WILL INTEREST

There are no related portfolio found!