Oprydning


Rod er den største hindring for ordentlig rengøring.

Se nedenstående citat fra Serum instituttets retningslinier for rengøring i sundhedssektoren:

4.1 Oprydning – en forudsætning for udførelse af rengøring For at rengøringspersonalet kan levere rengøring i henhold til de aftalte hygiejne- og kvalitetsprofiler, forudsætter det, at rengøringspersonalet har fri og uhindret adgang til de overflader, som skal rengøres. Dette er ensbetydende med, at der skal være ryddet op. Alle forudsættes at tage del i ansvaret for oprydningen. Når der er ryddet op og klargjort til rengøring, bliver der gjort rent på alle overflader, som er omfattet af rengøringsaftalen. Samtidig er der erfaring for at både personales, patienters og besøgendes adfærd påvirkes positivt, hvis der er orden.

client name

Oprydning
MAYBE YOU WILL INTEREST

There are no related portfolio found!